22. októbra 2019 SEO24 Mastermind

Hlasové vyhľadávanie a vaša značka

Rôzne spôsoby, ako hlasové vyhľadávanie ovplyvňuje vašu značku

SEO hlasové vyhľadávanie SEOŽijeme vo svete, kde veľa ľudí rado angažuje so svojimi obľúbenými značkami online a majitelia firiem už rozumejú tomu, že sa používa aj hlasové vyhľadávanie.

Dnes veľa ľudí nachádza nové produkty online a tiež zadáva objednávky online. Možno však pozorovať posun paradigmy v tom, ako k tomu pristupujú. Vidíme teda čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú informácie na webe pomocou hlasových príkazov namiesto textových dopytov.

1. Značkový hlas

AI zasiahlo mnoho odvetví a branding priemysel taktiež neunikol. V súčasnosti máme stroje, ktoré dokážu vytvárať značky na základe vstupov od používateľov. Aj keď AI urobí budovanie identity značky prístupnejšie, môže to predstavovať výzvu a jednou z týchto výziev je vzostup hlasových asistentov.

Hlasoví asistenti, ktorých máme dnes, sú koneční v počte. Medzi najobľúbenejšie možnosti, ktoré používame, sú Asistent spoločnosti Google, Amazonská Alexa, Microsoft Cortana a taktiež Apple Siri. Keďže sa však technológia umelej inteligencie stáva silnejšou, bude si z čoho vyberať. Ak k tomu dôjde, hlas virtuálneho asistenta môže zasahovať do osobnosti značky. Napríklad, ak niekto používa ženskú virtuálnu asistentku na vyhľadanie informácií o mužskej značke, môže to poškodiť jej dopad. Na riešenie tohto problému musia značky pamätať na tieto potenciálne situácie. V tomto konkrétnom príklade by teda značka mohla zmeniť obsah, ktorý nájde hlasová asistencia tak, že si dokáže udržať tón značky (mužský a drsný), aj keď je ženským hlasom.

2. Konzistentnosť hlasového vyhľadávania

Dôslednosť je kľúčom k úspešnému budovaniu značky – niet o tom pochýb. To však musíte mať na pamäti, keď pracujete aj s hlasovým vyhľadávaním. Napríklad chcete zaistiť, aby bol tón a jazyk použitý vo výsledkoch hlasového vyhľadávania optimalizovaný a v súlade so značkou. Ovplyvňujú teda nasledujúce výsledky vrátené hlasovými príkazmi – popisy produktov, obsah sociálnych médií, kopírovanie reklamy, dialógové okno, chatbot a ďalšie.

3. Platby

Virtuálni asistenti sa používajú hlavne na vyhľadávanie informácií na internete. Poskytovatelia služieb však skúmajú aj nové spôsoby využívania týchto služieb. Asistent Google teraz napríklad umožňuje používateľom služby Google Pay odosielať a prijímať peniaze pomocou hlasových príkazov. Rovnako sa lídrom platobných kariet MasterCard snaží priniesť svoju online platobnú platformu Masterpass do hlasových systémov spoločnosti Google a Amazon. Čo to znamená pre značky? Musia premýšľať o vytvorení takýchto ustanovení, čo znamená zjednodušenie platieb pomocou hlasových povelov.

4. Optimalizovaný obsah hlasového vyhľadávania

To, čo sa má čítať, nie je vždy dobré, keď je povedané. Napríklad, ak na svojom blogu definujete „SEO“ tak, že začnete slovami „SEO je jednou z najúčinnejších techník digitálneho marketingu, ktoré dnes značky používajú“, môžete zlyhať pri vzbudení záujmu používateľa. Ak však ignorujete úvod a sústredíte sa na hlavný obsah optimalizáciou obsahu, môžete si nechať virtuálneho asistenta prečítať niečo ako „SEO sa týka optimalizácie vyhľadávacích nástrojov, ktorá kombinuje rôzne druhy techník …“, čo je oveľa efektívnejšie a pútavejšie.

Ako vidíte, hlasové vyhľadávanie nielen uľahčuje život ľuďom na celom svete, ale zasahuje aj do praktík starých a nových značiek. Tí, ktorí sa prispôsobujú meniacim sa trendom, sa nemusia obávať. Ostatní, ktorí sa rozhodli zostať nezmenení, však môžu v budúcnosti čeliť rôznym druhom problémov.

Pamätajte si – branding nie je len pre veľké podniky. Nezáleží na tom, aká veľká alebo malá je vaša spoločnosť, musíte prijať čo najviac opatrení na budovanie značky. Hlasové vyhľadávanie musí byť, prirodzene, neoddeliteľnou súčasťou plánu.

Pre viac informácií kontaktujte www.seo24.sk alebo www.dtp-media.com.

,