13. septembra 2018 SEO 24

Budovanie webovej reputácie a viditeľnosti

5 Off-page SEO techník na vybudovanie vašej webovej reputácie a viditeľnosti

5 Off page SEO techníkTakže ste optimalizovali obsah vašich stránok a sledovali všetky osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše poradie vo vyhľadávačoch … čo bude ďalej? Vykonanie skutočne kompletnej SEO stratégie znamená prekročenie hraníc vašej vlastnej stránky. Musíte sa tiež zapojiť do off-page SEO.

Poradie vo vyhľadávačoch nie je založené výlučne na zásluhách vlastných stránok. Je to tiež trochu populárnej súťaže. Off-page SEO zahŕňa posilnenie vašej digitálnej reputácie a autority tým, že získate spätné odkazy a relácie potvrdzujúce umiestnenie na celom webe. Vyhľadávacie nástroje sa snažia spojiť záujemcov o informácie s obsahom, ktorý nájdu cenný a tieto off-page faktory dokazujú, že existuje svet, ktorý verí, že vaše stránky a váš obsah sú užitočné a dostatočne dôveryhodné, aby ich odporučili.

Na tento účel je tu päť špecifických techník pre budovanie odkazov a rastúcu reputáciu vašich stránok z perspektívy off-page SEO:

1) Blogovanie hostí vytvára odkazy a vašu reputáciu

Úspešné umiestňovanie príspevkov blogov s vplyvnými webovými stránkami je vysoko účinnou metódou na podporu SEO mimo stránky. Väčšina príležitostí na blogovanie hosťov vám umožní zaradiť odkaz alebo dva späť na vaše stránky. To tiež pomôže vybudovať si reputáciu v očiach výkonných vyhľadávačov. Ak chcete rozpoznať príležitosti na blogovanie hosťa, prešetrite stránky, ktoré sú autoritatívne vo vašom odvetví a / alebo s relevantnými témami. Odhaľte tiež, kde sú aktívni konkurenti a skontrolujte rady stránok, ktoré zdieľajú rovnaké publikum. Akonáhle určíte, ktoré cielené lokality sa prekrývajú s požadovaným publikom a získate hodnosť, aby ste im stáli za to, oslovte ich.

2) Zmeňte existujúce značky na odkazy

Ak vaša značka dosiahla určitú úroveň úspechu, možno už ste dostali zmienku o vašej značke, produktoch alebo iných informáciách o spoločnosti na vplyvných stránkach mimo vášho blogovania. Ak je to tak, stojí za to hľadať tieto zmienky a osloviť vás, aby boli odkazy pridané (alebo aktualizované, aby poukazovali na správny alebo najnovší obsah, ktorý ste publikovali).

3) Pomôžte ostatným stránkam opraviť nefunkčné odkazy

Odkazy sú trochu pominuteľné stránky menia štruktúru odkazov alebo prejdú do režimu offline a adresy URL prestávajú fungovať. Pomocou nástrojov, ako je Kontrola odkazov, môžete rýchlo vyhľadať nefunkčné odkazy v článkoch alebo obsahu relevantnom pre vašu firmu. Po identifikovaní sľubných cieľov kontaktujte príslušnú lokalitu, aby ste im mohli pomôcť. Informovať o nefunkčnom prepojení (a ponúknuť potenciálny náhradný odkaz, ktorý prichádza na vašu vlastnú stránku).

4) Kde majú vaši konkurenti odkazy, často môžete tiež

Okrem hosťujúcich blogov sa môžu vaši konkurenti úspešne zaradiť do článkov, priemyselných zoznamov, adresárov a ďalšie. Sú to často zrelé ciele pre vaše vlastné off-page SEO úsilie. Uvedomte si, kde sú aktívni konkurenti, a snažte sa dosiahnuť podobné umiestnenia tam, kde je to možné.

5) Naozaj vybudovať profily svojho obchodného adresára a sociálnych médií

Po vytvorení vašich webových stránok je ďalším najdôležitejším krokom k vytvoreniu vášho digitálneho stojana vybudovanie obchodného adresára a profilov sociálnych médií. To znamená, že vaše podnikanie a vaše webové stránky sa objavia v adresároch a vo veľkých sociálnych mediálnych platformách (v závislosti od vášho podnikania by to mohlo zahŕňať LinkedIn, Crunchbase, Wikipedia atď.). Firmy z tehly a malty by tiež mali vytvoriť stránku Moja firma na Googli, aby sa zobrazila ako bohatý výsledok pri vyhľadávaní. Nielen, že vyhľadávacie nástroje pri týchto výpočtoch berú na vedomie tieto umiestnenia, ale často zahŕňajú možnosť pridať odkaz.