17. októbra 2019 SEO24 Mastermind

Phoenix SEO

Phoenix SEO Skúsenosti

Phoenix SEO24

SEO Phoenix

Vďaka detailnej analýze zozbieraných dát pomocou Phoenix SEO sa nám viackrát podarilo identifikovať problém na stránkach klienta, ktorý zapríčiňoval nižšie konverzie, môže ich samozrejme byť viac.

Phoenix SEO v akcii

Klient ktorý robí jazykové kurzy v Anglicku / USA alebo štúdium v Anglicku / v USA, kurzy pre učiteľov a podobne, platil dlhodobo reklamu do Google Ads / FB Ads na 6 rôznych záujmových skupín. Po nasadení aplikácie Phoenix a automatizovanej analýze zozbieraných dát, vyhodnotil, že tri zo šiestich publík sú neefektívne a naopak o zvyšné tri bol obrovský záujem. Klient znížil počet záujmových skupín a ušetrené financie mohol investovať do reklamy, ktorá jeho firme prinášala reálny zisk.

Klient, ktorý hostuje web na Slovensku a cieli na USA, Anglicko má v noci pravidelné viac-hodinové výpadky. To má za následok znižovanie efektivity kampaní. Veľmi rýchlym prístupom k všetkým kampaniam / webovým stránkam či rôznym firmám priradených pod jeden biznis účet dokážete monitorovať všetky účty veľmi rýchlo a detailne. Vďaka optimalizovanému grafickému rozhraniu Phoenix spolu s grafom Phoenix UNIQUE VISITORS dokážete monitorovať svoje kampane niekoľkokrát rýchlejšie ako cez FB / Google Manager. Máte tak pravidelnejšiu a presnejšiu kontrolu o Vašich kampaniach.

Phoenix SEO a dlhodobé kampane

Dlhodobo nastavená kampaň u klienta (právnická agentúra) po istej dobe prestala nosiť klientovi konverzie. Detailnou analýzou dát sme zistili, že väčšina návštevníkov nerobí konverzie napriek tomu, že prejavujú o produkt záujem. Príčinou bola implementácia Turingovho testu (CAPTCHA), ktorú klientovi bez upozornenia na stránku pridala firma, ktorá mu spravovala web. CAPTCHA nebola viditeľná v našom ani v klientovom webovom prehliadači a Google Analytics nezaznamenal žiadne zmeny. Klient bol okamžite upozornený až v aplikácií Phoenix a po odstránení CAPTCHA z jeho webovej stránky znova začali kampane klientovi prinášať konverzie.

Klient, ktorý dlhodobo investoval do kampaní Google Ads / FB Ads zistil pomocou prehľadného grafu Phoenix Visitors Interest By Acquisition, že drvivá väčšina zaujímavých klientov mu chodí len z FB kampaní. Upriamil teda investovanie na FB Ads. Je to bezplatná aplikácia, ktorej zodpovedá aj rozsah možností na správu reklamných kampaní.

Phoenix SEO prináša REALTIME informácie

U viacerých klientov sa nám pomocou analýzy podozrivých requestov podarilo identifikovať reklamný kanál s neprimerane vysokým počtom robotických návštev. Klientovi sme navrhli blacklist ip adries, z ktorých prichádza robotická návštevnosť.

Phoenix ponúka množstvo prehľadných grafov, ktoré na rozdiel od Google Analytics v REÁLNOM ČASE zobrazujú grafy za CELÚ DOBU monitorovania webovej stránky. Taktiež na rozdiel od Google Analytics porovnáva účinnosť rôznych akvizičných kanálov v REÁLNOM ČASE.

Na rozdiel od konkurenčných analytických aplikácií neslúži len ako analytický výstup zobrazený na Vašich monitoroch. Reálne vytvára automatizované SMART publiká priamo z Vašej webovej stránky. To znamená, že dáta návštevníkov z Vašej webovej stránky obohacujeme o dáta z aplikácie Phoenix, podľa množstva parametrov a algoritmov na základe ich správania.

Prispôsobenie výsptupov

Phoenix ponúka prehľadné grafy, ktoré sa dajú prispôsobiť požiadavkám klienta (brand, firemné farby, zmeny témy celého prostredia aplikácie). Umožňuje tiež voliteľné riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta. Vytváranie filtrov so záujmovými skupinami priamo podľa potrieb zákazníka alebo doporučené filtre na základe zozbieraných a analyzovaných dát

Najväčšou pridanou hodnotou aplikácie Phoenix je rozsah možností, ktoré ponúka. Vďaka prehľadným dátovým filtrom si zákazník už v základnej verzii aplikácie vie vybrať ľudí a následne ich retargetovať, prípadne pripraviť podobné publiká. Na rozdiel od konkurencie už nemusíte nastavovať kampaň podľa zobrazených výsledkov z Analytics a zvoliť metódu pokus-omyl. Stačí na-importovať priamo správanie návštevníkov z Vašej webovej stránky do účtov Google Ads / FB Ads a kampaň už len v čase mierne doladiť.

Chcete zistiť viac o programe Phoenix SEO24? Vyskúšajte demo na demo.seo24.sk alebo kontaktujte www.seo24.sk/kontakt / www.dtp-media.com/kontakt.

Pre viac informácií ohľadom Phoenix si prečítajte aj druhú časť na https://seo24.sk/2019/10/15/phoenix-seo24/.

,