31. mája 2018 SEO 24

Základné PPC zlyhania

Tri základné PPC zlyhania
Tri základné PPC chyby

PPC a marketing vyhľadávačov sú pre úspech spoločnosti životne dôležité. Takže je úžasné vidieť chyby, ktoré dnes stále robí toľko značiek. Služba AdWords pridala nástroje ako sú napríklad inovované adresy URL, aby bolo oveľa jednoduchšie spravovať kampane.

Ale stále sa vyskytujú žiariace chyby a to často. Hoci sa tieto chyby môžu zdať malé – najmä ak značka má veľký vplyv na rozpočet SEM – každý môže mať významný vplyv na reputáciu inzerenta a návratnosť investícií. Tu je niekoľko najbežnejších PPC chýb a niektoré metódy, ktorými ich možno riešiť.

Hľadané výrazy sú “high-level“

Bežnou chybou pre mnohých (dokonca aj skúsených) inzerentov vo vyhľadávaní je to, že začínajú príliš zoširoka. Napríklad, ak ste začínajúci elektrotechnik v Bratislave so službou AdWords, nechcete ísť do veľkých termínov ako “elektrikár“ a spoliehať sa na geografické zacielenie. Namiesto toho buďte selektívny pri výbere svojich kľúčových slov. Budujte kampane okolo konkrétnych výrazov ako napríklad “elektrikár Petržalka“ alebo “elektrotechnické služby okolie Bratislavy“.

Rovnaké pravidlo platí aj pre rôzne vertikály, napríklad pre maloobchod. Môže to byť nákladné začať riadiť prevádzku na termín “šaty“, ak ste maloobchodník. Avšak výrazy ako “veľkosť 12 červené šaty“ majú väčšiu tendenciu konvertovať. Začnite podobnými výrazmi a postupne začnite pridávať ďalšie, ktoré by mohli byť lepšie a pomôcť vám pri propagácií vašej značky.

Tento proces nainštaluje viac disciplíny do toho, ako môžete merať individuálnu návratnosť investícií. Váš rozsah kľúčových slov prispieva k zvýšeniu rozsahu pri používaní služby AdWords.

Lenivé riadenie reklám

Lenivé kopírovanie reklám je obrovské nie-nie v platenom vyhľadávaní. Používanie rovnakej kópie pre všetky sponzorované záznamy by malo byť zakázané. Uprednostňovaná kópia reklamy ponúka najlepší spôsob, ako získať kliknutia a konverzie. To zvyšuje návratnosť investícií a všeobecne má väčší vplyv, ako keby značka používala rovnakú reklamu pre každé kľúčové slovo, na ktoré sa zamerali.

Značky by mali vždy pridať kontext do svojej kópie reklamy a zmena znenia pre konkrétne reklamy im to umožňuje. Napríklad, ak plavebná linka ponúka reklamy na výlet all inclusive, musia tiež pridať niečo prispôsobené na kópiu. Niečo takpovediac ušiť zákazníkovi na mieru, aby na to chcel kliknúť. Pre výlety, ktoré nie sú all inclusive a sú určené pre rodiny s deťmi, plavebná linka by mala zmeniť kópiu, aby oslovila práve tých, ktorí hľadajú najlepšie ponuky pre deti ako napríklad zábavu.

Nezameriavate sa na sezónne hroty dopytu

Ak nepoznáte svoje sezónne trendy odhora dole, potom je veľmi dobrá šanca, že zaspíte v aukciách a miniete nárast dopytu. Musíte byť pripravený reagovať na tieto trendy, ale stále vo svojom cieľovom rozpätí pre dobrú návratnosť investícií.

V prípade niektorých veľkých značiek sa plány okolo zvládnutia špičkových čiernych piatkov začínajú približne tri mesiace pred udalosťou. Veľké množstvo plánovania sa premieta do ceny, produktu a typu propagácie na toto obdobie X dní. Keďže aukcie sú čoraz viac konkurencieschopné je dôležité, aby ste aj vy mali stratégiu k úspechu.

Spoločnou témou je nedostatok pozornosti. Je dôležité, aby inzerenti PPC vždy sledovali kampane, aby sa ubezpečili, že neopakujú chyby, ktoré sme spomenuli vyššie. Znamená to dôkladnejšiu stratégiu s vhodnými nástrojmi.