1. mája 2018 SEO 24

Štruktúra kampane

Prečo je štruktúra kampane najlepšia konkurenčná výhoda

Štruktúra kampane SEOPodnikanie zriedkavo vyhráte na základe schopnosti taktického vykonávania úkonov pri nových klientoch. Zvyčajne sa bavíme o tom, ako budeme využívať údaje alebo budeme môcť poskytnúť viac alebo lepšie služby ako konkurencia.

Na tomto prístupe nie je nič zlé, ako by ste ale očakávali, že každá agentúra, ktorá stojí za svojimi slovami aj pozná najlepšie postupy. Napriek tomu sú často prehliadané osvedčené postupy. Najúčinnejšia zmena, ktorú je možné vykonať pri prevzatí novej kampane – a to aj dokonca po nejakom čase – znova prehodnotiť štruktúru kampane. Môže to byť jeden zo základných detailov, ale je to kriticky dôležité.

Google odmeňuje relevantnosť

Ako už mnohí viete, spoločnosť Google zmenila pravidlá, keď uviedla Skóre Kvality (Quality Score) do rovnice ponúkania cien, a dnes je to obrovský faktor. Ak si myslíte, že nemôžete ovládať počet inzerentov v aukcii alebo nemôžete niekoho zastaviť v tom aby mal hlbšie vrecká ako vy, ako ich môžete poraziť? Skóre Kvality.

Skóre kvality je silne viazané na štruktúru kampane. Spôsob, akým sú kľúčové slová v rovnakých reklamných skupinách navzájom prepojené a majú spoločnú štruktúru, je prvoradý. Môže sa to zdať ako veľa extra práce na vytvorenie viacerých reklamných skupín, keď sa rozdiely nezdajú byť podstatné, ale stojí to za to. Napríklad, ak ste maloobchodník a všetky druhy vrchných odevov dáte do jednej reklamnej skupiny, mali by ste zvážiť ich rozdelenie na určité typy (mikiny, tričká, košele, atď.). Tiež tým, že posielate kľúčové slová na ich špecifické vstupné stránky, zvyšujete relevanciu, ktorá je odmenená vyšším skóre kvality.

Kopírovanie reklamy a rozšírenia reklamy

Súvislosť s relevantnosťou je schopnosť písať kópiu reklamy, ktorá je jasne prepojená s kľúčovými slovami v reklamných skupinách. Opäť sa to môže zdať zrejmé, ale je to niečo, na čo mnohí nemajú čas a neocenia túto možnosť. Kopírovanie reklamy, ktoré súvisí s vašimi kľúčovými slovami, zvýši relevantnosť a mieru odpovede spotrebiteľov.

Početnosť rozšírení reklamy môže byť ovplyvnená aj štruktúrou kampane. Služba AdWords rozhodne, kedy sa tieto zobrazia na základe 2 faktorov:

  • Keď rozšírenie očakáva zlepšenie vášho výkonu
  • Pozícia vašej reklamy a poradie reklamy sú dostatočne vysoké na zobrazenie rozšírení.

Poradie reklamy (Ad Rank) má veľkú pridanú hodnotu kvality reklamy, ktorá dokazuje hodnotu silnej štruktúry kampane.

Štruktúra kampane určuje, ako sa používajú nastavenia

Výsledkom spôsobu, akým je služba AdWords nastavená, sú určité rozhodnutia, ktoré sa dajú robiť na každej z troch úrovní. Kampaň, reklamná skupina, kľúčové slovo. Napríklad geografické zacielenie a rozpočty možno kontrolovať len na úrovni kampane. Kopírovanie reklamy je jednoznačne kontrolované na úrovni reklamnej skupiny. Tieto páky sú rozhodujúce pre úspech a štruktúra kampane je spôsob, akým zabezpečujete úspech. Ak máte napríklad kľúčové slovo s vysokým objemom v reklamnej skupine s nižším objemom kľúčových slov, je pravdepodobné, že kľúčové slová s vysokým objemom dusia dané menšie objemové kľúčové slová a obmedzia ich expozíciu v rámci kampane. Kľúčové rozhodnutie o štruktúre kampane by mohlo byť prelomiť ich do vlastných kampaní, aby ste mohli rozpočet ľahšie ovládať.

Záver: nie ste nikdy hotoví

Štruktúra kampane je niečo, čo by sa malo znova a znova prehodnocovať. Ľudia, ktorí riadia zmenu kampane, zmeny v správaní spotrebiteľov, zmeny webových stránok a služba AdWords vyvíja ich pravidlá. Všetky tieto faktory a mnohé ďalšie vyžadujú, aby sa štruktúra opätovne preskúmavala. Odporúčame, aby ste každoročne preskúmali štruktúru strategických kampaní a zabezpečili, aby sa zosúladili s výkonnosťou a stratégiou.

Budete samozrejme mať nutkanie nestráviť čas premýšľať o štruktúre kampane, pretože to môže byť zdĺhavé a predpokladáte, že ste od začiatku urobili dobrú prácu. V priebehu času však pridáte a vymažete kľúčové slová, aktualizujete a otestujete kópie / vstupné stránky reklamy. Tieto rozhodnutia erodujú pôvodný zámer vašej stratégie. Revidovaním štruktúry sa zabezpečí dodržiavanie osvedčených postupov a aj v prípade, že nedôjde k žiadnym zmenám, potvrdíte rozhodnutia, ktoré ste historicky urobili. Štruktúra kampane je tajnou zbraňou, ktorá vám pomôže poraziť vašu konkurenciu – bez toho, aby ste museli zvýšiť ponuky alebo celkový rozpočet.