8. februára 2018 SEO 24

Aký je rozdiel medzi H1 nadpisom a SEO názvom?

Rozdiel medzi H1 nadpisom a SEO názvom

Rozdiel medzi H1 a SEO názvom SEO24Spisovatelia majú tendenciu dať do ich názvu určitú skutočnú myšlienku. Pre online obsah sú tituly dôležité pre čitateľov aj vyhľadávače. To znamená, že sú dva krát tak dôležité! Ak používate WordPress a doplnok Yoast SEO, vložte do príspevkového poľa názov príspevku. Váš názov sa zobrazí ako H1 Nadpis v hornej časti príspevku. Ale Yoast SEO ponúka aj možnosť upraviť a vylepšiť SEO názov samostatne. Prečo to tak je? Aký je v nich rozdiel? Ako by ste mali upraviť svoj SEO názov? V tomto príspevku to vysvetlíme.

Dve vstupné polia

Pre niektorých z vás to bude zrejmé, ale poďme sa pozrieť na to, kde nájsť vstupné polia pre názov príspevku – to isté ako nadpis H1 – a SEO názov. Pole pre zadanie nadpisu môžete nájsť na vrchu stránky alebo editora príspevkov v programe WordPress.

Dve vstupné polia SEO24Vstupné pole pre SEO názov nájdete v meta boxe Yoast SEO, ktorý sa nachádza pod políčkom pre vstup. Ak chcete upraviť SEO názov, musíte kliknúť na tlačidlo upraviť úryvok. Zobrazí sa náhľad úryvku. Náhľad úryvku vám ponúka tri vstupné polia. Prvé z nich je vstupné pole na úpravu vášho SEO názvu. Pod zadávacím poľom budete – dúfajme – vidieť zelenú lištu. Teda zelená bude až vtedy, keď váš SEO titul bude dobre optimalizovaný. V prípade ak je lišta červená alebo oranžová mali by ste vynaložiť ešte nejaké úsilie na zlepšenie názvu. Ako môžete vidieť, SEO názov má všetky druhy podivných %- znakov. Nedovoľte, aby vás to vydesilo, o tom si povieme neskôr v tomto príspevku.

Dve vstupné polia SEO24Účel nadpisu článku a názvu SEO

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že váš SEO názov nemá rovnaký účel ako nadpis vášho príspevku alebo stránky. Váš nadpis príspevku je určený pre ľudí, ktorí už sú na vašom webe. Hovorí im o čom je konkrétny príspevok alebo stránka. Na druhej strane váš SEO názov, je určený pre ľudí, ktorí ešte nie sú na vašich stránkach. Bude sa im zobrazovať vo vyhľadávačoch. Bude to názov vášho úryvku v službe Google – preto sa nachádza aj v ukážke úryvku. Účelom vášho SEO názvu je aby ľudia klikli na úryvok, prišli na vašu webovú stránky a čítali váš príspevok alebo kúpili váš produkt.

Čo robí Yoast SEO automaticky?

Bez toho aby ste robili čokoľvek, Yoast SEO vytvorí SEO názov založený na názve vášho príspevku teda H1 nadpis. Tak isto pridá názov vašej stránky do SEO názvu. V prípade ak neumiestnite názov vašej stránky do SEO názvu, Google to urobí za vás. Yoast SEO zabezpečí, aby váš titul nebol príliš dlhý – v takom prípade dostanete upozornenie aby ste ho skrátili. My používame zvislú lištu na oddelenie názvu príspevku od názvu stránky, vy však môžete použiť napríklad pomlčku alebo úplne iný znak.

Oddelenie textu od názvu stránky SEO24

Môžete si nastaviť spôsob, akým chcete generovať svoj SEO názov v nastaveniach názvov a meta sekcií Yoast SEO. Ak tak urobíte, všetky vaše príspevky budú vygenerované presne rovnakým spôsobom. Ale ako je popísané vyššie, môžete SEO názov upraviť samostatne pre každý príspevok. V ďalšej časti si vysvetlíme, v ktorých prípadoch to chcete urobiť.

Mali by ste upraviť názvy SEO?

Osobne upravujem SEO názov samostatných príspevkov. Napíšem príspevok a vyberiem si názov, ktorý je vhodný pre ľudí, ktorí už sú na našej webstránke. Potom treba zobrať do úvahy ľudí, ktorí vidia len úryvok vo vyhľadávačoch a pomocou SEO názvu sa ich snažíme “nalákať“ na náš web. Samozrejme nastavenia na automatické generovanie titulov pomocou Yoast SEO sú v poriadku.

Napríklad ak predávate produkt, nie vždy je vhodné použiť H1 nadpis rovnaký ako SEO názov. Možno chcete v SEO názve uviesť cenu produktu, ale v H1 nadpise nie. V takomto prípade je potrebné upraviť SEO názov.

Ako sa upravuje SEO názov?

Ako sa upravuje SEO názov? A čo sú tie podivné značky % vo vstupnej oblasti? Ako ich môžete použiť?

Šablóna SEO názvu

Ako je uvedené vyššie, Yoast SEO automaticky generuje SEO názvy. Túto šablónu môžete upraviť podľa svojich predstáv v meta časti Yoast SEO. O tom sú práve tie znaky %%. Tieto znaky môžme nazvať aj magické premenné, ktoré berú určité a dávajú ich dohromady do podoby SEO názvu. Takže ak do vstupného poľa šablóny zadáte %%title%%, zobrazí sa H1 nadpis príspevku alebo stránky. Pri zadaní %%sep%% zobrazí oddeľovací znak, ktorý ste si vybrali a vloží ho do SEO názvu.

nastavenia nadpisov a SEO názvov

Prehľad všetkých magických premenných nájdete tu.

Pre samostatný príspevok

Ak pracujete na príspevku a chcete zmeniť názov SEO, môžete jednoducho kliknúť na SEO názov v meta časti Yoast SEO pod vašim príspevkom. Magické premenné zmiznú a budete môcť upraviť svoj SEO názov len pre tento konkrétny príspevok. Všimnite si ale, že stále môžete používať magické premenné pre konkrétny príspevok. Ak napríklad chcete zmeniť len prvú časť SEO názvu, ale chcete zachovať oddeľovač a názov stránky, môžete vytvoriť niečo podobné tomuto: „(prispôsobený SEO názov) %%sep%% %%site name%%“.

Záver

Váš SEO názov a H1 nadpis slúžia každý inému účelu. V mnohých prípadoch môžete použiť svoj H1 nadpis ako základ pre SEO názov. Yoast SEO vygeneruje pekný SEO názov na základe vášho H1 nadpisu. V niektorých prípadoch je ale efektívnejšie upravovať SEO názov ručne. Samozrejme nikto vám nezakazuje aj v tomto prípade použiť magické premenné na vytvorenie úžasného SEO názvu. Yoast SEO neustále pracuje na novom a vylepšenom rozhraní týchto magických premenných. V budúcnosti môžme očakávať, že úprava SEO názvu bude oveľa jednoduchšia a intuitívnejšia. Chce to len viac trpezlivosti.