15. októbra 2019 SEO24 Mastermind

Phoenix SEO24

Phoenix SEO24 výhody

Phoenix SEO24

Phoenix je technologická novinka, ktorá predstavuje unikátne riešenie pre zvýšenie efektivity reklamných kampaní.

Na základe zozbieraných dát priamo z klientovej webovej stránky na naše zabezpečené dátové úložiská vieme detailne analyzovať správanie návštevníkov na webovej stránke pomocou desiatok rôznych parametrov. Napríklad pohyb návštevníka po webovej stránke a podstránkach, odchody z jednotlivých podstránok, pohyb kurzora myši, tepelných máp, konverzií, zotrvanie na webovej stránke, návratnosť na webovú stránku, preklik z rôznych reklamných kanálov, geografická poloha návštevníka a podobne. Podľa týchto kritérií softvér Phoenix automaticky boduje jednotlivých návštevníkov.

Výhody programu

Pre dokonalejší prehľad celého dejstva „za oponou“ pomáha klientovi zobrazovať interaktívny graf Phoenix User Activity práve túto aktivitu užívateľov. Všetko v nastaviteľnom grafe, ktorý za pomoci myši dokážete prispôsobiť tak, aby bol prehľad o každom pohybe dokonale čitateľný. Počtu pohybov užívateľov po jednotlivých podstránkach zodpovedá hrúbka čiar. Pre náročnejších stačí stlačiť jedno tlačítko a pri čiarach sa zobrazia presné počty návštevníkov. Nezabudli sme ani na najnáročnejších užívateľov, alebo majiteľov stránok s väčším počtom podstránok. Pre nich sme pripravili možnosť nastaviť počet zobrazených podstránok na grafe a graf jednoducho prispôsobiť tak, aby okamžite zobrazil záujem a pohyb návštevníkov na webovej stránke.

Phoenix SEO 24 Visitors interest

Jednou z najsilnejších zbraní aplikácie Phoenix je práve filter VISITORS INTEREST. Pomocou neho dokážete veľmi jednoducho vybrať skupinu najlepšie bodovaných (hodnotených) návštevníkov na Vašom webe a vy-exportovať ju priamo do Vašich SMART publík. Najvyššie obodovaní návštevníci sú z majoritnej časti práve návštevníci s najvyššou pravdepodobnosťou konverzie. Na základe vyššie popísaného selektívneho výberu síce mierne zmenšíme publikum, ale to má za následok častokrát zníženie PNO. Samozrejme bez zásadného vplyvu na počet konverzií a predovšetkým zvýšime presnosť zobrazovania bannerov potencionálnejším klientom. V skratke povedané zvýšime efektívnosť online kampane. Nakoľko je aplikácia Phoenix nonstop online prepojená s Vaším Google Ads / FB Ads účtom, bodovanie nových návštevníkov na Vašej webovej stránke prebieha nepretržite v reálnom čase a automatizovane tak tvoríme stále lepšie a lepšie SMART publiká pre Váš Google Ads / Facebook Ads.

To znamená, že návštevníci, ktorí urobili na Vašom webe konverziu, sú obodovaní najvyšším počtom bodov a následne automaticky exportovaní v reálnom čase do Google / FB Smart publík, kde sa snažíme cieliť zobrazovanú reklamu len im podobným…

Kombinácia učiacich sa algoritmov a iných metód detailnej analýzy dát nám umožnuje pripravovať sofistikované riešenia zložitých problémov, napríklad:

Pomocou Phoenix VISITORS INTEREST filtra sa nám podarilo u viacerých klientov znížiť náklady na remarketing tým, že sme obmedzili zobrazovanie reklamy ľuďom, ktorí neprejavovali záujem o webovú stránku klienta.

Chcete zistiť viac o programe Phoenix SEO24? Vyskúšajte demo na demo.seo24.sk alebo kontaktujte www.seo24.sk/kontakt / www.dtp-media.com/kontakt.

Pre viac informácií ohľadom Phoenix si prečítajte aj druhú časť na https://seo24.sk/2019/10/17/phoenix-seo/.

,